Geplande test met een nieuw koelsysteem
kwam bij VA Climate op het juiste moment!